Poca Coca Calcinada

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Preu de l'especificació del coque de petroli amb un pas calcinat en sofre

    El coc de tonalitat és una mena de pas de quitrà de carbó a alta temperatura, que es fa mitjançant el pas de quitrà de carbó escalfant, dissolent, polvoritzant i refredant el procés de formació. El coc de tonalitat es divideix en dues categories: pitch de quitrà de carbó i betum de petroli. L’aglutinant d’asfalt per a materials refractaris és principalment de pas de quitrà de carbó. El pas de la matèria primera de prova es va afegir al recipient de dissolució d'asfalt per escalfar-lo i dissoldre'l.